چند طرح کارزار «خیابان» تریبون زندانی سیاسی» در دفاع از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در یک قاب
ارجاع تسنیم به رابطه صهیونیسم و همجنسگرایی
گزارش سالانه سال ۲۰۱۹ الیگای جهانی منتشر شد
اولین جشن افتخار مجازی ایران

گزارش ایران‌وایر از اولین جشن افتخار مجازی ایران

گزارش مریم دهکردی از ایران‌وایر به همراه گفتگویی با اعضای شش‌رنگ…