«جنگ علیه جسم و جان» قوانین کیفری جمهوری اسلامی در مورد جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی+ چه می‌گوید؟

/
 قانون مجازات اسلامی ایران روابط همجنس‌خواهانه را با مجازات‌…

اصل ۱۰ یوگیاکارتا: حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز

/
هر کس حق دارد از شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، …

اصل ۹ یوگیاکارتا: حق برخورداری از رفتار انسانی در زمان بازداشت

/
 با تمام افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و اح…

اصل ۳۱ یوگیاکارتا: حق به رسمیت شناخته شدن در پیشگاه قانون

/
هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی،‌ هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخ…

اصل ۲۰ یوگیاکارتا: اصل آزادی اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز

/
 تمام افراد، حق دارند صرف‌نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی ب…

اصل ۲۳ یوگیاکارتا: حق تقاضای پناهندگی

/
  هر کس حق دارد به دلیل مورد پیگرد قانونی گرفتن، ‌از جمله بخا…

اصل ۵ اصول یوگیاکارتا – حق برخورداری از امنیت شخصی

/
 هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، از امنیت شخص…

اصل ۱۷ یوگیاکارتا: حق برخورداری از بالاترین سطح ممکن سلامت

/
هر کس حق دارد از بالاترین سطح در دسترس استانداردهای سلامت جسمی و روا…

اصل ۱۸ یوگیاکارتا: محافظت در برابر سوء استفاده‌های پزشکی

/
  هیچ فردی نباید بخاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌اش، وادار به…

اصل ۲۲ یوگیاکارتا، حق آزادی تردد

/
تمام افرادی که به صورت قانونی در [مرزهای] کشور حضور دارند، صرف‌نظر از گرا…

اصول حقوق بشر در مورد حقوق اقلیت‌ها چه می گوید؟

/
در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مصادف با ۲۷ آذر ماه ۱۳۷۱ مجمع عمومی سازمان ملل م…

اصل ۱۲ یوگیاکارتا: حق کار

/
بر‌اساس این اصل هر کس باید، بدون تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسی…

اصول حقوق بشر درمورد حقوق اقلیت‌ها چه می گوید؟

/
اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت‌ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش‌ب…

مسائل، مطالبات و حقوق اقلیت‌های زبانی در اعتراضات سراسری مهم است.

/
چرا طرح مسائل، مطالبات و حقوق اقلیت‌های زبانی در اعتراضات سراسری مهم است؟…