نقشه راهنمای ترنس (بخش ایران)

/
این نقشه راهنمای ترنس که توسط سازمان جهانی ایلگا (سازمان لزبین‌ها،…

ماجرای عشق و داستان ازدواج

/
برگرفته از وبسایت میدان نوشته آتنا کامل، ۲۶ تیر ۱۳۹۷ افسانه نجم…

جنسیت X، روایتی از درون درباره تجربه زیست همجنس‌گرایان و ترنس‌جندرها در ایران

/
برای آن دسته از عزیزانی که هنوز جنسیت X  را دانلود نکرده اند: “جنس…

گزارش مختصر "تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران"، بخش سوم

/
بهار امانی در این متن کوتاه به ادامۀ گزارش فلور از آداب زناشویی د…

تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران، بخش دوم

/
بهار امانی دوره­ی اسلامی: 651 میلادی تا امروز   در بخش نخ…

گزارش مختصر "تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران"، بخش اول

/
بهار امانی ویلم فلور،جامعه­شناس و پژوهش­گر معاصر هلندی، تال…

روابط جنسی در میان زنان عرب قرون وسطی

/
ماساژ زعفرانی» تنها یکی از آئین کامجویی زنان عرب قرون وسطی است که سحر عا…

Fifty Key Concepts in Gender Studies

/
  PanjahMafhomeKelidiMotaleateGenderi

Women with Mustaches and Men without Beards

/
women with mustaches & men without beards

Lesbian movements

/
l...es....be...ian...movement