اصول یوگیاکارتا اکنون به زبان بلوچی در شش‌رنگ منتشر شد

خرسندیم که به اطلاعتان برسانیم سند یوگیاکارتا، اکنون به زبان بلوچی در وبسایت و پلتفرم های شش‌رنگ و شش‌رنگ بلوچی در دسترس شما عزیزان قرار دارد.

شش‌رنگ این سند  بین المللی که اصول حقوق بشر را در مطابق با حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+  به زبانی ساده بیان می‌کند را پیش‌تر به زبان‌های تورکی، کوردی و عربی ترجمه و منتشر کرده بود. 

آگاهی‌رسانی و آموزش  حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ از مسیر خانواده‌ها، فعالین حقوق بشر، مردم برابری خواه می‌گذرد، از این رو ما با ترجمه و انتشار اسناد و موضوعات این جامعه به زبان های مردم عرب، تورک، کورد و بلوچ در تلاش هستیم تا تمام اقشار جامعه به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ ایران، نیز چند دهه است که به اشکال گوناگون برای احقاق حقوق پایه‌ای خود مبارزه می‌کند. این تلاش‌ها در دهه‌های آغازین خود عمدتا به صورت فردی و با استناد به قوانین موجود در ایران برای رفع تبعیض و تثبیت موجودیت قانونی افراد ترنس بوده است. در سه دهه گذشته فعالین همجنسگرایان  به صورت گسترده و غالبا از خارج از کشور با ایجاد تشکل‌ها و انتشار مقالات و مطالبی توضیحی و آگاه‌گرایانه به این مبارزه چهره‌ای همه شمول و بر پایه اصول جهانی حقوق بشر داده است.

تدوین‌کنندگان اصول یوگیاکارتا در توضیح آن می‌گویند:”اصول یوگیاکارتا، مجموعه‌ای از اصول هستند که چگونگی استفاده از حقوق جهانی بشر در ارتباط با اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را برای ما روشن می‌کنند. این اصول تایید کننده‌ی استانداردهای جهانی الزام آور هستند که دولت‌ها باید به آن پایبند باشند. این اصول نوید فردایی متفاوت می‌دهند که در آن انسان‌ها آزاد زندگی می کنند و از نظر کرامت انسانی و حقوق با هم برابر هستند.”

نسخه پیش رو ترجمه اصول یوگیاکارتاست که پس از ده سال از تدوین اولیه آن در سال ۲۰۰۶، در سال ۲۰۱۶ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است و به اصول یوگیاکارتا + ۱۰ شهرت پیدا کرد. قطعا بنا بر روند تحولات جهانی در این عرصه، و بنا بر ضرورت امکان اصلاح و تدقیق این اصول در آینده وجود دارد.

شش‌رنگ سال‌هاست با اتکا به اصول یوگیاکارتا، و تطبیق آن با خواستها و مطالبات واقعی جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در داخل ایران، با همراهی فعالین این حوزه، برای ایجاد یک زندگی انسانی و فارغ از تبعیضات ضد انسانی موجود مبارزه می‌کند. محور فعالیت های ما برای نهادینه کردن خواست آزادی و حقوق برابر این جامعه و لغو تمامی تبعیض‌ها بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و ویژگی های جنسی بوده و از پیشرفت‌های حاصل شده و دستاوردهای این جنبش نوین اجتماعی خرسندیم، در عین حال بر این نکته نیز واقفیم که هنوز راه طولانی ای در پیش داریم. راهی که برای طی کردن آن به همه شما، به همه دستها و قلم‌ها و قدم‌های موجود نیازمندیم.

امید که با ترجمه به روز، و استفاده از واژه‌های دقیق به زبان بلوچی در این سند مهم، سهم خود را در ایجاد گفتمانی ضد تبعیض و بنرابری طلب ایفا کرده باشیم.

توصیه‌های مهم به سازمان های حقوق بشری، رسانه‌ها و تشکل‌های سیاسی

  • در راستای افزایش آگاهی اعضا و فعالین خود در مورد حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ ایران تلاش کنید.
  • اصول یوگیاکارتا را به نمایندگان یا سخنگویان رسمی خود به طور مشخص آموزش دهید.
  • از زبان و ادبیات صحیح و به‌روز در مباحث پیرامون جامعه ال‌جی‌بی‌تی + استفاده کنید.
  • گرایشات وهویت‌های جنسی و جنسیتی متنوع را در درون و بیرون تشکل خود به رسمیت شناخته و با طرح مطالبات و خواسته‌های جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ فضای امنی را برای اعضای این جامعه در میان خود فراهم کنید.
  • مشمول کردن حقوق این جامعه بر اساس اصول یوگیاکارتا را به صورت خاص در دستور کار‌، فعالیت‌ و برنامه‌های آتی خود قرار دهید.
  • از کنشگران و متخصصان این عرصه، به عنوان مشاور کمک بگیرید.
  • تشکل‌ها و پژوهشگران ال‌جی‌بی‌تی+ را در پلتفرم‌های خود معرفی کنید و با گفتگو با آن‌ها، گام‌های جدی برای پر کردن خلأ آگاهی‌رسانی بردارید.
  • نسبت به هرگونه رفتار تبعیض‌گرایانه، خشونت‌آمیز و تحقیرکننده‌ این جامعه در تشکل خود حساسیت داشته باشید.
  • با گفتمانی که طرح این مطالبات را زودهنگام، لوکس و غیرضرور می‌داند آشکارا مقابله کنید.
  • اصول یوگیاکارتا را در کنار اصول تاکنون پذیرفته شده حقوق بشری، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق کودک، میثاقین حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (افراد با نیازهای ویژه)، کنوانسیون علیه تبعیض نژادی، در تعیین سیاست‌های خود به کار گیرند.

دانلود فایل پی‌دی‌اف اصول یوگیاکارتا و یوگیاکارتا+۱۰ به زبان فارسی

دانلود فایل پی‌دی‌اف اصول یوگیاکارتا و یوگیاکارتا+۱۰ به زبان بلوچی


یوگیاکارتایی اُسول اَنّون  پہ بلۆچی زُبانا مَہ 

شَش رنگا؛شِنگ بوت

یوگیاکارتاویوگیاکارتا+۱۰
کارمرز کَنگ میان اُستمانی راه و رهبندان و هکوک بشرئے ارتبات مان جنسی دلکشے،
جنسیتی پَجّاران؛ جنسیتی درشان و هُب و هاسێن جنسی هێلان

مئے پَهرِنت  که شُما را سَهی بکنێن ؛یوگیاکارتایی سَند؛اَنّون په بلۆچی زُبانا مه شَش رنگئے پلتتفرم و تَندجاها و بلۆچی شَش رَنگا؛شُمئے دَزرَسا هَست اِنت.

شَش رَنگ اے بین اللمللی سَنَدا که هُکوک بَشَرئےاُسولا هَمدَپ گۆن ال جی بی تی چاگردئے هُکوکا ؛که په یَک سادَگێن زُبانی دَرشانَ کنت؛پێسرا هم په تُرکی؛کُردی وعربی زُبانا هم رَجانک و شِنگ کُرتَگ.

سَرپَدی و تآلیم بابت ال جی بی تی چاگردئے هُکوکا؛چه کهۆل و هاندان؛هُکوک بَشرئے کارکنۆکان ؛ بَرۆبَری لۆٹوکێن مَردُمانے راهها گۆزێت.پَه همی بابَتا ما گۆن اے سَندان و اے چاگردئے موضوعانے رجانک و شنگ کَنگا په عرب؛تُرک؛کُرد وبلۆچ مَردُمانی زُبانا؛کۆشستَ کنێن که دُرستێن راجمانی گروهان؛په اے اِتلاهات دَزرسی بدارَنت. 

اێرانئے ال جی بی تی+چاگِردا چُنت دَہ اِنت  کہ په بُنکی هک و اۆبالانی دستا آرگا وڑ وڑێن درۆشمان جدوجهد کنگا اَنت.

اے جُھدان چه ائولی دهکا گێشتِر پَہ شکسے وڑا و گۆن استناد په رهبندانے که اێرانئے تها هست‌اَنت ؛چُش که پرک و پێران دور کنگ و ترنس مَردُمانئے کانونی ھَستی و زِندمانئے کبول کَنگ بوتَگ‌اَنت.

بَلہ مان گوَستَگێن سئے دَهکا ؛ ھمجنسگرایانئے کارکَنوکان گۆن مزنێن درۆشمێا، گێشتر ڈن چه مُلکا تشکُلانے پئیم کنگ و نبشتانکانے شِنگ و تالان کَنَگ مان جهانئے مردمان گێشترێن سرپدی و گۆن شیواری دئیگ؛اے جدوجهد گۆن هما سرێن مردمان که پهکێنانی اۆستئے مردم اَنت،  کہ اسولی پادگ میان اُستمانئے، ھُکوک بَشرا داتَگِش۰

لنَز آرۆکان اُسول یوگیاکارتایئے تئوزیا آ  گوَشنت:” یوگیاکارتایی اسول یک سَرو سَر جَمی  چه اُسول اَنت که هکوک بشَرئے چُتئوکارمرز کنگا مان  ارتبات گۆن جنسی و جنسیتی اکلیتان په ما پکا کننت، اے اسول هما اسول اِنت که دئولتانا په هبرزوری چه جهانی استانداردان مه اے بارئوا زمه وارَ کَنت. اے اُسول دگه وشێن بانداتی مستاگَ دنت که آییئے تها آزات تبێن انسان زند گوازێننت و چه نزر انسانی مزن‌مردیا هکوک و برابر همکئیاس اَنت۰

اے دێم  پَہ دێمێن نُسْکَہ یوگیاکارتائے اُسولئے رَجانک اِنت کہ دہ سال چَہ  اَئولی نز آرۆکان  کہ مان ۲۰۰۶بوتَت مَہ ۲۰۱۶سالا پَدا آییا پئیمش کرتگ وآییئے  نَکسانِش گِپتگ و پَہ یوگیاکارتا+۱۰ ناماوَر بوت۰

اَلّم کہ گۆن آسَرو جَھانئے بَدل بَئیگا مان اے میدانا و پَہ زَلورتئےوَھدا اے اُسول ھَم دێمدئورا  هست‌انت شَش رَنگ بازێن سالے کہ گۆن اِتکّا پَہ یوگیاکارتائے اُسول و آیانی مَٹ کَنَگ گۆن ال جی بی تی +راستێن لۆٹ و واھَگان مَان اێرانا گۆن  ھئورے اے پڈئے کارکنۆکانا پَہ  یَکّ انسانئے زِندئے پئیم کَنگا دُور چَہ ھَلاپ انسانی پَرک و پێران جَنگ و جێڑه کَنت۰

مئے پَھکێن کارانی بُن و اساس پَہ نَھادینَہ وبُنیاد کَنگ  آزاتئے واھَگ و برابرێن ھُکوک پَہ اے چاگِردا و چَہ بئین بَرَگ پَھکێن پَرک وپێران اِنت کہ جنسی دلکشے و واهگ؛جنسیتی پجار؛جنسیتی بیان و جنسی سِپَتان  بارئوا بوتگ   و چَہ اے دَست کَپتَگێن دێمرئوی  و  اے  نۆکێن راجی  جُنزَگئے دَستارۆکان گَلێن؛بلہ اے گَپّا ھَم سَرپَدێن کہ ما را مَزَنێن راھے دێما اِنت۰ انچێن راھے کہ پَہ آییئے پێش بَرگا ما پَہ شمُا پَھکان؛پَہ شُمئے دَستان وشُمئے کَلَمان و شُمئےکَدَمانی مَدّتا مُھتاجێن۰ما را اُمێت اِنت کہ گۆن پَہ رۆچێن

ما را اُمێت اِنت کہ گۆن پَہ رۆچێن؛رَجانک و دَکێکێن پارسی کَلَمات مان اے مُھِمێن سَندئے تَھا وتی بهر په گپ و ترانئے جۆڑ کنگا  کہ  پَرک و پێرئے هلاپا و پَہ برابری لۆٹئے نێمگا برئوێن.

مُھِمێن سۆج پَہ ھُکوک بَشرئے سازمانان؛رَسانہ ھان و اے دَگہ سیاسی تَشَکُلاتان۰۰

-پَہ نێمَگ وُتی باسکانئے  آگاھی بُرزبَرگا  پَہ ال جی بی تی +چاگِردئے ھَکوکا جُھد بِکنێت۰

یوگیاکارتائے اُسولا په  وُتی نَمایندَگان و رَسمی سُھَنوران پَہ آشکارێن وَجھی تالیم بَدئیێت۰

دُرُستێن  و پَہ رۆچێن زُبان وادبیاتی  تها گَپ و گُپتانئے کہ ال جی بی تی+چاگِردئے بارئوا اَنت کارمَرز کنێت۰

وَڑ وَڑين دلکشے و پجاران جنسی وجنسیتیا  وُتی تَشکیلاتئے دَرا و تَھا پَہ رَسمیت پجّاه بیارێت و گۆن  ال جی بی تی +چاگردئے واھَگ و لۆٹانئے درشان کَنگا ؛ یَک دِلگۆشدارێن جاگهی پَہ اے چاگردِئے باسکان وُتی تَھا پئیم بِکنێت

۰ اےچاگِردئے ھُکوکا پَہ اَساس یوگیاکارتائے اُسولا پَہ ھاسێن وَجھئے مَان وُتی کارو دستورانی تھا و وتی دێمی برنامه یانئے  تها بلێت.

چه پَھکێن کارکَنۆکان وکارزانۆکان مان اے مئیدانا؛ چۆ کہ مُشاورئے  مَدّت بِگرێت۰

ال جی بی تی +تشکلات و پژوھشگِرانا مان وتی پِلَتپُرمان پَجّار بِکَنێت وگۆن ھَبر کَنگ  گۆن آیان پَہ دِلّێن  کَدمی پَہ پُر کَنَگ  اے آگاھیئے نُکسانا بِزورێت۰

ھَر پئیمێن پَرک وپێر  ؛ھِژم  والائێن وکَم کَنۆکێن رَپتاری په  اے چاگَردئےبارئوا مَان وتی تَشکیلاتئے تَھا حَساس ببیت۰

ھَر پئیمێن گَپ و ھَبَرانی دێما کہ اے واَھگ و لۆٹان زوت و لوکس گئیر زَلوری  زاننت بوشتێت۰

یوگیاکارتائے اُسولا هنچش کہ آ دِگَہ کبول کرتگێن ھُکوک بَشرئے اُسولان  چُش کہ جَھانی ھُکوک بَشرئے اعلامیہ و جھانی  چُکّانئے ھُکوکئے کُنوانسیون؛شھرے وسیاسی ھُکوک؛اقتصادی و راجدَپتری ھُکوکئے کرارداد؛لَٹ وکُٹئے پَھریزئے کُنوانسیون؛چَہ بێن بَرَگ ھرپئمێن پَرک و پێرھَلاپ جَنێنانے کُنوانسیون؛معلولێن مَردُمانے ھُکوک کنوانسیون؛(ھَما مَردُم کہ ھاسّێن نیازش ھست)ھَلاپ  نژادی پَرک وپێرئے  کُنوانسیون؛ مان وتی سیاستانئے شۆھازا کارمَرز بکنێت.

یوگیاکارتا ویوگیاکارتا +10اُسولئے پی‌دی‌اپی پائلئے اێرگێج کنگ په بلۆچی زُبانا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *