‘ترنس’ در قانون آرژانتین – سری دوم از مجموعه قوانین مربوط به افراد ترنسجندر در جهان

حقوق ترنس‌ها در جهان
شش رنگ

ترنس در قانون آرژانتین

سری دوم از مجموعه حقوق و قوانین ترنس‌ها در جهان

🔍📚 در این مجموعه که به تدریج منتشر خواهد شد قوانین کشورهای پیشرفته‌تر در حوزه حقوق شهروندی برای افراد ترنسجندر را به زبان فارسی گردآوری کرده‌ایم.
هدف از این کار یاری رساندن به جامعه ترنس ایران برای ترسیم چشم‌انداز مطلوب و فرموله کردن مطالبات خود برای رسیدن به این چشم‌انداز بوده است. بی‌شک استفاده از دستاوردهای جنبش جهانی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و تجربیات کشورهایی که در حوزه ترنس موفق‌تر عمل کرده‌اند راه را برای تامین حقوق انسانی و شهروندی شایسته ترنس‌ها در ایران هموار می‌کند.
با انتشار تدریجی این مجموعه خواهیم دید که حقوق شهروندی ترنس‌ها در این کشورها فرای تعلق به شرق یا غرب، سنت یا مدرنیته، ریشه‌های فرهنگی یا مذهبی تامین شده است.
امید است این مجموعه برای اعضای جامعه ترنس ایران، محققان، فرهنگیان، کنشگران، فعالان جامعه مدنی و قانون‌گزاران سودمند واقع گردد.

قانون هویت جنسیتی

مصوب ۲۰۱۲ مجلس سنای آرژانتین

 Gender Identity Law – Argentina 2012

(متن اصلی قانون به  انگلیسی – به اسپانیایی)

پرچم ترنس - آرژانتین
ماده ۱: حق هویت جنسیتی. همه‌ی انسان‌ها از حقوق زیر برخوردارند:

الف) به رسمیت شناخته شدن هویت جنسیتی‌شان؛

ب) رشد آزادانه فردی مطابق با هویت جنسیتی خود؛

ج) مطابق با هویت جنسیتی‌شان با آنها رفتار شود، و خصوصا‌ در اسناد قانونی احراز هویت، از نظر اسم(های) کوچک، عکس و جنس ثبت‌شده، مطابق با هویت جنسیتی‌شان شناخته شوند.

ماده ۲: تعریف. هویت جنسیتی به عنوان شکل درونی و فردی درک از جنسیت توسط افراد تعریف می‌شود، که می‌تواند مطابق با جنسیتی که در هنگام تولد تعیین شده است باشد یا نباشد، و شامل تجربه شخصی از بدن نیز می‌شود. این می‌تواند شامل تغییر ظاهر یا عملکرد بدن، از طریق دارویی، ‌جراحی یا سایر روش‌ها نیز بشود، به شرط آنکه آزادانه انتخاب شود. هویت جنسیتی همچنین می‌تواند شامل سایر بیان‌های جنسیت همچون لباس پوشیدن،‌ روش صحبت کردن و حرکات باشد.

ماده ۳: بهره‌مندی. همه‌ی افراد می‌توانند هر زمان که جنس ثبت‌شده، نام کوچک و عکس‌شان با هویت جنسیتی خودپنداشته‌شان مطابقت نداشت، تقاضای اصلاح جنس ثبت شده‌ به همراه تغییر نام کوچک و عکس را بدهند.

ماده ۴: الزامات. همه افراد خواهان اصلاح جنس ثبت‌شده و تغییر نام کوچک و عکس خود، با استناد به قانون جاری، میبایست الزامات زیر را برآورده سازند:

یک. ثابت کنند که به حداقل هجده (۱۸) سال سن رسیده‌اند، به استثنای آنچه در ماده‌ی ۵ قانون جاری مقرر شده است.

دو. درخواستی به دیوان ملی سرشماری یا به اداره ناحیه مربوطه ارائه کند که در آن ذکر کند وی تحت حفاظت قانون جاری است و خواهان اصلاح گواهی تولد در سوابق و یک کارت ملی جدید با همان شماره‌ی کارت اصلی می‌باشد.

سه. نام کوچک جدیدی را که می‌خواهند با آن در سیستم ثبت شوند فراهم کنند.

تحت هیچ شرایطی، نیازی به اثبات انجام پروسه عمل جراحی کامل یا جزئی تطبیق اندام جنسی،‌ هورمون تراپی، ‌یا هر درمان روانشناسی یا پزشکی دیگری وجود ندارد.

ماده ۵: کودکان. در رابطه با کسانی که کمتر از ۱۸ سال هستند،‌ درخواست اجرای روندی که در ماده ۴ شرح داده شد باید از طریق نمایندگان قانونی آن‌ها و با رضایت واضح کودک و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های در حال رشد و بهترین مصلحت کودک بر اساس پیمان حقوق کودک و ‘قانون ۲۶۰۶۱ برای حفاظت همه جانبه از حقوق دختران، پسران و نوجوانان’ ارائه شود. به علاوه، کودک میبایست با یک وکیل کودکان آنچنانکه در ماده ۲۷ قانون ۲۶۰۶۲ توصیه شده، مساعدت شود.
اگر رضایت نماینده قانونی کودک رد شد یا کسب آن غیرممکن بود، مراجعه به دادخواهی غیررسمی ممکن خواهد بود تا قاضی مربوطه با در نظر گرفتن ظرفیت‌های در حال رشد و بهترین مصلحت کودک مطابق با پیمان حقوق کودک کودک و ‘قانون ۲۶۰۶۱ برای حفاظت همه جانبه از حقوق دختران، پسران و نوجوانان’ تصمیم بگیرد.

ماده ۶: آیین‌نامه. پس از برآورده شدن الزامات مشروحه در ماده ۴ و ۵،‌ مامور دولتی – بدون نیاز به هیچ رویه دیگر قانونی یا اداری دیگر- اصلاح جنس و تغییر نام کوچک را به منظور صدور یک گواهی تولد جدید شامل تغییرات گفته شده، و صدور یک کارت ملی جدید با جنس اصلاح‌شده و نام کوچک جدید مطابق آنچه که اکنون در ثبت موجود است، به اداره ‘ثبت مدنی’ ناحیه بایگانی گواهی تولد ابلاغ خواهد کرد.
هرگونه ارجاع به قانون جاری در گواهی تولد اصلاح‌شده و در مدرک هویت ملی جدید صادر شده تحت این قانون، ممنوع می‌باشد [افشای اینکه اوراق هویت فرد بر مبنای قانون هویت جنسیتی اصلاح و صادر شده ممنوع است].
روال اصلاح سوابق چنانکه در قانون جاری توضیح داده شده است آزاد و شخصی است و نیازی به مداخله‌ی هیچ نماینده یا وکیلی ندارد.

ماده ۷: آثار. نتایج اصلاح جنس و ثبت نام(های) کوچک جدید بر طبق قانون جاری، از زمان تشکیل مدرک، حقوقی علیه اشخاص ثالث ایجاد می‌کند.
اصلاح این موارد در سوابق، حقوق و وظایف قانونی افراد را که ممکن است پیش از ثبت اصلاح‌ها به افراد متعلق بوده باشد، و نیز حقوق و وظایف منتج از روابطی را که مشمول قانون خانواده هستند و ثابت می‌مانند، در همه سطوح و درجات، از جمله در فرزندخواندگی، تغییر نخواهد داد.
برای تعیین هویت افراد، همواره شماره‌ی درج شده در مدرک هویت ملی فرد به نام کوچک و ظاهر مورفولوژیک فرد اولویت و ارجحیت دارد.

ماده ۸: اصلاحات سوابق ای که بوسیله قانون جاری (قانون هویت جنسیتی) تعیین شده‌اند، پس از تکمیل، بار دیگر تنها از طریق دستور قضایی قابل تغییر است.

ماده ۹: رازداری. تنها کسانی حق دسترسی به گواهی تولد اصلی را دارند که یا از دارنده مدرک اجازه داشته باشند و یا دستور قضایی مستدل و کتبی داشته باشند.
اصلاح جنس ثبت شده و تغییر نام کوچک هیچگاه جز با اجازه دارنده مدرک علنی نخواهد شد. اعلان عمومی در روزنامه‌ها که در ماده ۱۷ قانون ۱۸۲۴۸ مقرر شده است در این موارد از قلم می افتد (کابرد ندارد).

ماده ۱۰: ابلاغیه. دیوان ملی سرشماری، اطلاعات پیرامون تغییر مدرک هویت ملی  را به دفتر ملی ثبت سوابق جنایی، متشابها به دفتر انتخاباتی برای اصلاح فهرست واجدان شرایط رای‌دهی و به دیگر ادارات چنانکه در دستورالعمل این قانون مشخص شده است، عرضه خواهد کرد، از جمله به اداراتی که ممکن است اطلاعاتی درباره اقدامات احتیاطی موجود داشته باشند که شخص ثالث را درگیر می‌کند.

ماده ۱۱: حق رشد آزادانه فردی. طبق ماده ۱ قانون جاری و به منظور تضمین بهره‌مندی همه‌جانبه از سلامتی، همه‌ی افراد بزرگتر از ۱۸ سال، بدون نیاز به هیچ مجوز قضایی یا اداری، به مداخله جراحی کلی و جزیی و/یا دریافت کامل هورمون برای تنظیم بدن‌هایشان، از جمله تنظیم اندام‌های جنسی با هویت جنسیتی خودپنداشته‌شان، دسترسی خواهند داشت.
برای دسترسی به دریافت کامل هورمون،‌ نیازی به اثبات قصد انجام جراحی تطبیق کلی یا جزیی [جنس] نخواهد بود. تنها شرط، چه برای جراحی و چه برای دریافت هورمون، رضایت آگاهانه فرد مورد نظر است. در مورد کودکان، ‌رضایت آگاهانه مطابق با  اصول و الزامات مقرر در ماده ۵ احراز خواهد شد. بدون خدشه به آنچه در مورد افراد بالای ۱۸ سال گفته شد، در زمانی که قرار است رضایت برای مداخله جراحی کلی یا جزیی [برای کودکان] احراز شود، مقام قضایی صالح همچنین میبایست موافقتشان را با در نظر گرفتن ظرفیت‌های در حال رشد و بهترین مصلحت کودک مطابق با پیمان حقوق کودک کودک و ‘قانون ۲۶۰۶۱ برای حفاظت همه جانبه از حقوق دختران، پسران و نوجوانان’ اظهار کند. مقام‌های قضایی موظفند نظر خود را ظرف مدت ۶۰ روز از زمان درخواست تامین موافقت، اعلام کنند.
مسئولان بهداشت عمومی،‌ چه از سوی دولت باشند، چه از سوی نظام بیمه سلامت بخش خصوصی یا اتحادیه کارگری، موظفند حقوق به رسمیت شناخته شده توسط این قانون را به شکلی پیش‌رونده تضمین کنند. همه‌ی رویه‌های پزشکی متصور شده در این ماده در ‘طرح اجباری بیمه پزشکی’ گنجانده شده است (به این معنی که در خصوص بیمه‌های خصوصی و اتحادیه کارگری مشمول هزینه‌های اضافی نیستند)،‌ یا در هر طرح بیمه جایگزین دیگری بنا به تصمیم مسئولان اجرایی، گنجانده خواهد شد.

ماده ۱۲: رفتار انسانی. هویت جنسیتی پذیرفته شده توسط فرد باید محترم شمرده شود، خصوصا در مورد دختران، پسران و نوجوان‌هایی که از نام کوچکی استفاده می‌کنند که متفاوت از نامی است که در مدرک هویت ملی آن‌ها ثبت شده است. به مجرد درخواست فرد،‌ نام کوچک پذیرفته شده باید برای احضار، ‌ثبت،‌ بایگانی، ‌صدا کردن و هر پروسه یا خدمت دیگری در فضای عمومی و خصوصی به کار برده شود.
زمانی که ماهیت پروسه ایجاب می‌کند که اطلاعات در مدرک هویت ملی ثبت شود، سیستمی به کار گرفته خواهد شد که ترکیبی از حروف اول نام کوچک، نام خانوادگی کامل، تاریخ و سال تولد و شماره مدرک را به دست دهد. هم‌چنین نام کوچک انتخاب شده به دلیل هویت جنسیتی توسط فرد در صورت درخواست فرد اضافه خواهد شد.
در شرایطی که نام فرد باید در عموم خوانده شود،‌ تنها نام کوچک انتخاب شده متناسب با هویت جنسیتی پذیرفته شده فرد باید استفاده شود.

ماده ۱۳: اجرا. هر هنجار،‌ دستورالعمل یا پروسه‌ای باید به حق انسانی هویت جنسیتی احترام بگذارد. هیچ هنجار،‌ دستورالعمل و یا پروسه‌ای نباید استفاده از حق هویت جنسیتی را محدود،‌ منع،‌ مستثنی یا لغو کند،‌ و همه‌ی هنجار‌ها میبایست همواره با نظر مساعد به دسترسی به این حق تفسیر و اجرا شوند.

ماده ۱۴: بخش ۴ از ماده ۱۹ در قانون ۱۷۱۳۲ لغو می‌شود. (این قانونِ متعلق به سال ۱۹۶۷  ممارست به پزشکی، ‌دندانپزشکی و حرفه‌های کمکی‌شان را قانونمند می‌کند. بخش لغو شده پزشکان را از انجام “مداخله جراحی اصلاح جنس فرد بیمار،‌ مگر بعد از عرضه دستور قضایی” برحذر می‌داشت.)

ماده ۱۵: تصویب این قانون به قوه مجریه مکاتبه شود.

ترجمه توسط شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی (شش رنگ)
لینک به مطلب: https://6rang.org/4023

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *