روز جهانی ايدز سال ٢٠٢٣ در جهان با شعار “بگذاريد جمع رهبری کند” آغاز می شود

شعار روز جهانی امسال را به بيانی ديگر می توان اينگونه تفسير کرد بگذاريد برای امکان‌پذير شدن پيشگيری اثربخش و همچنين همکاری با بيماران مبتلا به اچ آی وی، فقط زير پوشش کار جمعی به موفقيت دست يابيم.

(اول دسامبر )برابر ١٠ آذر( هر سال را روز جهانی ايدز ناميده‌اند و هر ساله برای اين روز شعار خاصی نيز در نظر گرفته می‌شود. روز جهانی ايدز در گرو خدماتی است از جمله مسئوليت پذيری در سياست کشور، نقش رسانه‌ها و اقتصاد و جامعه است. دراين روز به سراسر جهان همچنين اروپا وآلمان يادآوری می‌شود که ويروس اچ آی وی هنوز به مدت دراز و نامعلومی چيره نشدنی و باقی مانده است. همچنين لازمست که در همه جا تمامی افزار و منابع برای پيشگيری ، آموزش و درمان و نيز کمک به مبتلايان در دسترس قرار گرفته شود، تا بيماران به زندگی واقعی‌شان تمرکز داشته و آن را ادامه دهند.

در بين همه جوامع بشری عدم آشنايی و نداشتن آگاهی ازپديده‌های متفاوت، بويژه با مسائلی که از قبيل بيماری‌های مزمن و کشنده آميخته باشد، طبيعی‌ست که اجتماع در وهله اول باعکس العملی توام با ترس و نگرانی مواجه ميشود. تاکنون ۴٢ سال است که از تاريخ پديده اين بيماری میگذرد و نگون‌بختانه در جامعه ايران، ابتلا به ويروس اچ آی وی هر روزه فرا گيرتر ميشود و از سويی ديگر به يک تابو نيز تبديل شده است. بسياری از انسانها بر اين گمانند که اچ آی وی به جامعه‌شان زيان وارد می‌کند، زيرا از ديدگاه آنان اين ابتلا در بين بيماران معتاد به مواد مخدر، روسپی‌ها، همجنس‌گرايان و ترنسسکشوال‌ها ديده می شود زيرا به اعتقاد بسياری شيوه های زندگی اين نامبردگان غيرعادی وغيراخلاقيست. درحالی که تعداد تخمينی اين اقشار نام برده درصد بسيار کمی را در جامعه تشکيل می دهد و اين مسئله شامل تمامی مردم جامعه می باشد. چه اخلاقی و يا به ظاهر برخی غيراخلاقی، خواه چه به دليل کم انديشی و عاقبت آن، فقدان آگاهی رسانی يا به سبب .تجاوز جنسی، در هر حال اين يک مشکل اجتماعی است

آنچه که حِائز اهميت می باشد اين است که می بايست با کمک يکديگر ريشه های پديده بيماری، از جمله فقر واعتياد، ناآگاهی های اجتماعی و کمبود سياست برنامه های هدفمند مبارزه کرد و نه با .بيمار که خود قربانی به شمارمی رود

گرچه دراين چند سال اخير اقدامات مفيدی از سوی مسئولين وزارت بهداشت برای پيشگيری و درمان مبتلايان به اچ آی وی و ايدز در ايران در حال انجام است، ولی اين روند با رشد و ازدياد مبتلايان .جديد در جامعه ما هنوز به کندی پيش می رود

يکی از دلايل آن فقدان يا ضعف بسيار در نقش آموزش وپرورش، رسانه ها بويژه راديو و تلويزيون .در شناخت اعضای تناسلی و جنسی بدن، جنسيت، سکوت ايدز در مدارس و دانشگاه ها می باشد

نقش مهم ديگر چاره انديشی و فرهنگ سازی در زدودن تابو های اجتماعی که در ميان جامعه ما ريشه دوانده است را می توان نام برد. ناآگاهی و ترس موجب نگرانی جدی سلامت و برهم ريختن بهداشت جامعه را فراهم آورده است. ترس و نگرانی نشان خصلت و واکنش مردم نا آگاه از پديده .های طبيعی است که درمان و زندگی با اچ آی وی را برای مبتلايان دشوارتر می سازد

برای پيشگيری از بيماری ايدز می بايست پيش از هر اقدامی با تابوهای عقيدتی و شخصی بيشماری از جمله مقصرشماردن و يا گناهکار شناختن اقشار گوناگون جامعه که در ذهن های کهنه مان رخنه .کرده است به مبارزه پرداخت.

حقوق انسان ها و اقشار جامعه را از جمله حقوق انسانی کارگران جنسی، بيماران معتاد و گرايش های جنسی افراد جامعه را به رسميت بشناسيم. از پرداختن به تفکيک کردن مردم و نفرت پراکنی نسبت به يکديگر خودداری کنيم. عقايد شخصی و عقيدتی مان را به کسی تحميل نکنيم. زندگی شخصی مبتلايان را زير ذره بين نشانه نگيريم و با هيچ استدلالی بر آنها قضاوت نکنيم. انگ .اجتماعی مهم ترين چالش مبتلايان به اچ آی وی می باشد. چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد.

دکتر مينو محرزر ئيس مرکز تحقيقات ايدز ايران نيز در گذشته با اين بيان که بيشترين راه ابتلا در بين کودکان کار با تجاوز جنسی بين دختران و همچنين بين پسران بوده است اشاره کرده بود.

نقد براينجاست که با دسترسی داشتن به اين آمارها تاکنون کودکان کار تا چه حد زير پوشش دولت و بهداشت قرار دارند و چه اقدامات و حمايت های لازمی در باره اين نوع قربانيانی که هيچ گونه سهمی در انتخاب سرنوشت خود نداشته اند از سوی مسئولين کشور و به ويژه سازمان بهداشت کشور .انجام پذيرفته است

خانم مينو محرز و سعيد خوارزمی، متخصص بیماری های عفونی در ايران هر دو به دفعات درباره علت و کنترل روند رو به افزايش ايدز در ايران مي گويند: کشور ما هنوز در مرحله شناسايي بيمار .با چالش جدی مواجه می باشد

اما مگر مشکل راه همانا انگ زدایی و فرهنگ سازی که ریشه اصلی تمام مشکلات ما در پيشبرد مبارزه با بیماری ایدز می باشد نيست! چالش دشوار ما در همين گام اول می باشد. بسياری از بيماران از ترس انگ اجتماعی، بيماری خود را پنهان کرده و حتی جهت آگاهی از سلامتی خود برای تست به آزمايشگاه ها و مراکز مشاوره سرباز می زنند. اگر همگی ما در همين زمينه بطور جدی و دلسوزانه .تلاش کنيم، ديگر نيازی برای شناسايی و همچنين ارزيابی علت و چگونگی زندگی مردم نيست

از جمله موارد بحث برانگيز ديگر طرح جوان سازی جمعيت که به ٢٨ خرداد ١٣٩٢ باز می گردد. در آن زمان مجلس طرحی را تحت عنوان طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده با هدف افزايش نرخ باروری به حداقل ٢.۵ فرزند به ازای هر زن با ۵٠ ماده از سوی نمايندگان تهيه و اعلام وصول .کرد

اين طرح که اکنون تبديل به قانون شده است، حميدرضا اينانلو، مديرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخشنامه ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در راستای اجرای ماده ۵١ “قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت “اعلام کرد: هرگونه توزيع رايگان يا يارانه ای اقلام مرتبط با پيشگيری از بارداری، بکار گرفتن اقلام پيشگيری و تشويق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع است. به طوری که؛ ارائه داروهای هورمونی جهت جلوگيری از بارداری در داروخانه ها محدود شده و قرار است جلوی هرگونه توزيع رايگان و ارائه اقلام مرتبط با پيشگيری از بارداری و به ويژه فروش رسمی کاندوم که در حقيقت مهم ترين و کار سازترين راه پيشگيری و مبارزه با هر گونه .بيماری های آميزشی از جمله ابتلا به اچ آی وی و بيماری ايدز می باشد بدينگونه مسدود می شود

به ياد داريم که در دهه ٧٠ سهم اعتياد تزريقی در بروز اچ آی وی بالا بود.اما اکنون به نظر می رسد ديگر چنين نيست. اگر آمار ساليان اخير سازمان بهداشت ايران را بررسی کنيم سهم رابطه جنسی محافظت نشده بيش از اعتياد تزريقی شده و حدود ۴۶ درصد سهم عوامل را به خود اختصاص .می دهد. اين به ما هشدار می دهد که بايد نگران رفتارهای پرخطر جنسی باشيم

بارها مقام های بهداشتی در ايران به روند افزايش درصد زنان مبتلا به ويروس اچ آی وی و بيماری ايدزهشدارمی دهند و ولی با تاسف بسيار نه تنها به اين گزارش ها توجه جدی نمی شود بلکه با اشاره به موارد نامبرده فوق راه کارسازموفقيت آميز و موثری برای متوقف کردن و يا حتی کاهش .ابتلا به بيماری ايدز درايران باقی نمی ماند

بنابرين با کمی انديشه می توان از خود پرسيد که چه زمانی و با چه استدلالی و با چه پشتيبانی میتوان شعار اصلی مبارزه همگانی با بيماری ايدز در ايران را با موفقيت به پايان رساند

آموزش و آگاهی، پيشگيری و درمان حق همگان است.

انگ زدايی و پرهيز از تبعيض، حق تمامی انسان ها از جمله بيماران است.

 

سايت حقوق بيماران کيومرث سراج الهی، مشاور و مدد کار سيستم بهداشت و درمان، همچنين همکار افتخاری اداره ايدز جهت امداد رسانی به بيماران ايدز و هپاتيت دربرلين. 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *