قوانین مربوط به همجنسگرایی

کتاب قانون مجازات اسلامی چاپ اول ، مشروح این قانون چنین است:

فصل اول‌- تعريف و موجب لواط

ماده 108‌- لواط وطی مذكر است ‌چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ‌.

ماده 109‌- فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد‌.

ماده 110‌- حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است‌.

ماده 111‌- لواط در صورتی موجب قتل ميشود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند‌.

ماده 112‌- هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشود‌.

ماده 113‌- هرگاه نابالغی نابالغ ديگر را وطی كند تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشوند مگر آنكه يكی از آنها اكراه شده باشد‌.

فصل دوم‌- راههای ثبوت لواط در دادگاه

ماده 114‌- حد لواط با ‌چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار‌كننده ثابت ميشود‌.

ماده 115‌- اقرار كمتر از ‌چهار بار موجب حد نيست و اقرار‌كننده تعزير ميشود‌.

ماده 116‌- اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار‌كننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد‌‌.

ماده 117‌- حد لواط با شهادت ‌چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت ميشود‌.

ماده 118‌- با شهادت كمتر از ‌چهار مرد عادل لواط ثابت نميشود و شهود به قذف محكوم ميشوند‌.

ماده 119‌- شهادت زنان به تنهايی يا به ضميمه مرد لواط را ثابت نميكند‌.

ماده 120‌- حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل شود‌، حكم كند‌.

ماده 121‌- حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول برای هر يك صد تازيانه است‌.

تبصره‌: در صورتی كه فاعل غير‌مسلمان باشد‌، حد فاعل قتل است‌.

ماده 122‌- اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه ‌چهارم حد آن قتل است‌.

ماده 123‌- هر‌گاه دو مرد كه با هم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير ميشوند‌.

ماده 124‌- هر‌گاه كسی ديگری را از روی شهوت ببوسد تا شصت ضربه شلاق تعزير ميشود‌.

ماده 125‌- كسی كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط ميشود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نميشود‌.

ماده 126‌- اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضی ميتواند از ولی امر تقاضای عفو نمايد‌.

باب سوم‌- مساحقه

ماده 127‌- مساحقه‌، همجنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی‌.

ماده 128‌- راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است‌.

ماده 129‌- حد مساحقه برای هر يك از طرفين صد تازيانه است‌.

ماده 130‌- حد مساحقه درباره كسی ثابت ميشود كه بالغ‌، مختار و دارای قصد باشد‌.

تبصره‌: در حد مساحقه فرقی بين فاعل و مفعول و هم‌چنين فرقی بين مسلمان و غير‌مسلمان نيست‌.

ماده 131‌- هر‌گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه ‌چهارم حد آن قتل است‌.

ماده 132‌- اگر مساحقه‌كننده قبل از شهادت توبه كند حد ساقط ميشود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست‌.

ماده 133‌- اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه كند قاضی ميتواند از ولی امر تقاضای عفو كند‌.

ماده 134‌- هر‌گاه دو زن كه با هم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير ميشوند‌. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده ميشود‌.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *