نوشته‌ها

تزهایی در باب زندگی سیاسی کوییرهای ایرانی

مقدمه: بهمن-اسفند 1393 جمهوری اسلامی اقدام به تهدید و احضار هم…

عشقی که آسان نیست

عاشقی است دیگر، ایران و خارج و جوان و پیر نمی‌شناسد. نشانه‌هایش…

تحقیر جنسی همجنسگرایان توسط ماموران در ایران

چند نفر از پناه جویانی که در ترکیه ساکن هستند، از دستگیر شدگا…

جلسه ی سخنرانی و پرسش و پاسخ در تورنتو به مناسبت روز مبارزه با همجنسگرا هراسی

گزارشی از مراسم بحث و گفت و گو به مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ه…