نوشته‌ها

راهپیمایی پدیداری ترنس‌ها در آمریکا

/
اعضای جامعه ترنسجندر و کسانی با عدم تطابق جنسیتی، علیه نفرت و تب…

رکسانا پناهجوی ترنس؛ قربانی تجارت زندان در آمریکا

/
زندان در آمریکا اغلب یک تجارت خصوصی است. بازداشتگاه‌های پناهجویا…

سند پیشنهادی عدالت جنسی و جنسیتی و رفع تبعیض از افراد ترنس‌

/
مقدمه با وجود آنکه انجام عمل تغییر جنسیت با تایید پزشک و مجوز …

گفت‌وگو: روز یادبود ترنس‌جندرها و وضعیت ترنسجندرها در ایران

/
مهرنوش احمدی در گفت و گو با شبکه ايران اينترنشنال، به این سوال پاسخ …

به یاد سیاوش در روز جهانی یادبود ترنسجندرها

/
امروز بیستم نوامبر روز جهانی یادبود افراد ترنسجندر است. در این ر…