گزارش تحقیقی ویروس تبعیض گر

گزارش تحقیقی ویروس تبعیض گر

پیرامون تاثیر شیوع کرونا بر حقوق بشر جامعه ال جی بی تی در ایران …
چند طرح کارزار «خیابان» تریبون زندانی سیاسی» در دفاع از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در یک قاب
ارجاع تسنیم به رابطه صهیونیسم و همجنسگرایی
گزارش سالانه سال ۲۰۱۹ الیگای جهانی منتشر شد