اخراج استاد جامعه شناسی به خاطر طرح مسئله ی همجنسگرایی

/
"استاد رفته است سر کلاس می‌گوید همجنس‌بازی کار خوبی است. استاد جامعه شناسی هم ه…

ابراهیم فیاض استاد دانشگاه تهران: دانشگاه «تک جنسیتی» همجنسگرا می‌شود

/
ابراهیم فیاض عضو هیات علمی دانشگاه تهران می‌گوید چنانچه دانشگاه…