نوشته‌ها

ترنس جندرها در ایران - بخش اول

شادی امین، که قبل از انقلاب و در زمان رشد خود اولین گرایش‌های جنسی‌ا…

دیوان عالی هند در یک تصمیم بی سابقه جنس سوم را به رسمیت شناخت

در یک تصمیم بی سابقه دیوان عالی هند افراد ترنس جندر را ب…

دانش آموز هشت ساله به دلیل عدم رعایت ظاهر دخترانه از مدرسه ی مسیحی اخراج شد

سان کاله، دختر هشت ساله "خدا او را زن آفریده و لباس و رفتارش…

شش رنگ: محرومیت هفت فوتبالیست زن در ایران؛ تبعیض براساس هویت جنسیتی را متوقف کنید

شش رنگ، 18 بهمن 1392: هفت فوتبالیست زن در ایران، پس از آنچه از…