نوشته‌ها

در چنین کشورهایی برنامه اجرا نمی کنم، یا اگر روی صحنه برم بیانیه‌ای مرتبط می‌دهم خودداری جید تیروال از اجرا در روسیه

/
جید تیروال، یکی از قدیمی ترین مدافعان حقوق افراد ال جی‌بی‌تی در میان…