نوشته‌ها

یادداشتی در مورد فیلم احتمال باران اسیدی – ارسالی اسپرینگ بوی

/
مخاطب عزیز شش‌رنگ با اسم مستعار «اسپرینگ‌بوی» متنی در مورد فیلم احتمال باران اسیدی برا…