نوشته‌ها

کشف ارتباط مستقیم میان هوش پایین و همجنسگراستیزی توسط دانشمندان

/
همان‌طور که همه‌مان حدس می‌زدیم، و حالا توسط یک پژوهش علمی در د…