نوشته‌ها

گرافیتی بوسه خامنه ‌ای و جین پینگ، همجنسگراستیزی یا ساختارشکنی؟

/
به تازگی و پس از آغاز معاهده‌ی مبهم ۲۵ ساله ایران و چین، تصویر ی…