نوشته‌ها

تیم ال‌جی‌بی‌تی بیش از کشورهایی که همجنسگرایی را جرم محصوب می‌کنند، مدال کسب کرد

/
المپیک امسال، المپیک غرور آفرینی برای جامعه ال‌‌جی‌بی‌تی بود…