نوشته‌ها

تیم ال‌جی‌بی‌تی بیش از کشورهایی که همجنسگرایی را جرم محصوب می‌کنند، مدال کسب کرد

/
المپیک امسال، المپیک غرور آفرینی برای جامعه ال‌‌جی‌بی‌تی بود…

مبارزه برای کسب مدال و برعلیه همجنسگراستیزی در المپیک – کنشگری و ورزش شناگری از تونگا

/
امینی فوناو شناگری از کشور تونگا، از کنشگری خاموش و  کسب موفق…