الترناتیوی برای آلمان می‌خواست ازدواج هم‌جنس‌ها را غیرقانونی کند!

حزب راست افراطی «آ.اف.دی» در آلمان خواستار لغو قانون ازدواج هم‌جنس‌ها شد

در پایان ماه ژوئن همین سال، مجلس آلمان با اکثریت آرا لایحهی پیشنهادی حزب «الترناتیوی برای آلمان (آ.اف.دی) در مورد غیرقانونی کردن ازدواج همجنسها را رد کرد. آلیس وایدل و الکساندر گاولند به نمایندگی از فراکسیونشان در این حزب این درخواست را در ماه اکتبر سال گذشته به مجلس ارایه کرده بودند.

الترناتیوی برای آلمان می‌خواست ازدواج هم‌جنس‌ها را غیرقانونی کند!

الترناتیوی برای آلمان می‌خواست ازدواج هم‌جنس‌ها را غیرقانونی کند!

حزب راست افراطی الترناتیوی برای آلمان، یک حزب با سیاستهای ضد مهاجرین و پناهندگان است. این حزب از ستیز با اسلام برای محدود کردن وردود پناهندگان و مهاجرین استفادهی ابزاری میکند، اما این حزب همچنین خواستار سیاستهایی است که دستاوردهای مربوط به حقوق زنان و اقلیتهای جنسی را نیز به عقب میراند. بسیاری از منتقدان این حزب در آلمان این حزب را نه تنها حزبی نژادپرست میدانند بلکه اعتقاد دارند این حزب در رابطه با زنان و اقلیتهای جنسی و قشر فرودست اقتصادی نیز به صورت هدفمندی سیاستهای ارتجاعی را دنبال می‌کند.

این حزب، برای پیشبردن این سیاست تلاش کرد نشان بدهد که بر اساس قانون اساسی آلمان، ازدواج همجنسها صحیح نیست. ارجاع این حزب به استفاده از کلمهی مادر و پدر و خانواده در مادهی مربوطهی ازدواج در قانون اساسی آلمان است. البته این استدلالی بود که پیش از این وقتی قانون ازدواج همجنسها در مجلس آلمان به رای گذاشت توسط سیاستمداری به نام «آرمین لاشت» استفاده شده بود. آرمین لاشت در حال حاضر وزیرداخلی ایالت «نرد راین وستفالن» آلمان است.

در تصمیم نهایی مجلس تمام احزابی که خود را دموکراتیک میخوانند، این استدلال حزب الترناتیوی برای آلمان را نپذیرفتند. حزب سوسیال دموکراتهای آلمان (اس.پ.د) حتی به الترناتیوی برای آلمان نقد کرد که میخواهد یک بحث تمام شده در مورد قانون اساسی را دوباره باز کند!

هم آکنون نیز در آلمان بحثهای زیادی در رابطه با اینکه خود حزب الترناتیوی برای آلمان با برنامه و پروپاگاندای سیاسیاش در تضاد با قانون اساسی آلمان وجود دارد مطرح است. در همین راستا گئورگ رستله در بحث کوتاهی برای برنامهی اخبار روز شبکهی یک آلمان میگوید: «اگر ما «جنبش هویتی» را تحت عنوان راست افراطی غیرقانونی اعلام کردهایم حالا باید حزب الترناتیوی برای آلمان را نیز در همین راستا دسته بندی کنیم. زیرا این حزب روابط سازمانی و جدی با جنبش هویتی دارد». به تازگی امنیت اطلاعات آلمان فعالیت سازمانی جریانی به نام «جنبش هویتی» که که یک جریان ناسیونالیستی افراطی است را تحت عنوان راست افراطی غیرقانونی اعلام کردهاست.

منابع: کوییر. د. اِ و مانیتور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *