نوشته‌ها

اصل ۱۷ یوگیاکارتا: حق برخورداری از بالاترین سطح ممکن سلامت

/
هر کس حق دارد از بالاترین سطح در دسترس استانداردهای سلامت جسمی و روا…