نوشته‌ها

قتل زنان، همجنسگرایان و افراد ترنس، زنجیره خشونتی که باید متوقف گردد

/
منا حیدری (غزل) توسط همسرش در اهواز به قتل رسید. تصاویر خندان …