نوشته‌ها

روز آگاهی از جرح خویشتن (آسیب به خود)

/
این رویداد جهانی هر ساله در ۱ مارچ برگزار می‌شود. هدف آن شکست…