نوشته‌ها

تلسکوپ جیمز وب و سابقه‌ی همجنسگراستیزی در ناسا

/
«جیمز وب» James Webb  که بعد از «هابل» Hubble قدرتمندترین و …