نوشته‌ها

تک زبانی، تبعیض سیستماتیک افراد جامعه به دلیل ناهمزبانی

/
زمانی که در ۲۱ مارچ ۱۹۴۸ محمدعلی جناح اعلام کرد که تنها زبان رسمی پ…