‎‎گفتگوی رادیو پیام کانادا با شادی امین در مورد همجنسگرایی و ترنس سکسوالیتی در ايران

جاستینا و شادی از هنر کوئیر می‌گویند