‎‎گفتگوی رادیو پیام کانادا با شادی امین در مورد همجنسگرایی و ترنس سکسوالیتی در ایران

جاستینا و شادی از هنر کویٔیر می‌گویند