همراه شو

با کمک مالی به شش رنگ در افزایش آگاهی و بهبود وضعیت حقوق بشر افراد LGBTI در ایران کمک کنید. برای اهدای کمک ، لطفاً درخواست خود را به آدرس info [at] 6rang [dot] org ارسال کنید.