شخصی‌تر با شادی امین

کودکی شادی چگونه بود؟

(قسمت اول)

سیاست و مبارزه

(قسمت دوم)

آشکارسازی وآغاز حضور به عنوان لزبین علنی

(قسمت سوم)

کمپین افترا و ارعابی که محکوم شد

(قسمت چهارم)