بایگانی برای تیر, ۱۳۹۰

<!--:fa-->خیابان در تصرف ناجورها / هژیر پلاسچی<!--:-->

خیابان در تصرف ناجورها / هژیر پلاسچی

۱۰ تیر ۱۳۹۰ | ۰ دیدگاه

ریشه ‏های خیابانی در روز خیابان کریستوفر کرویتزبرگ هر سال در آخرین شنبه‏ ی ماه ژوئن همجنسگرایان، ترانس‏ جندرها و بای‏سکشوال‏ها در بسیاری از شهرهای جهان رژه می‏روند تا خاطره‏ ی جنبشی را گرامی بدارند که در آن به حاشیه‏ رانده‏ شده‏ گان در مقابل سیستم مسلط ایستادند، مبارزه کردند و پیش رفتند. یکی از […]

ادامه مطلب »

<!--:fa-->قوانین مربوط به همجنسگرایی<!--:-->

قوانین مربوط به همجنسگرایی

۱۰ تیر ۱۳۹۰ | ۰ دیدگاه

کتاب قانون مجازات اسلامی چاپ اول ، مشروح این قانون چنین است:   فصل اول‌- تعریف و موجب لواط ماده ۱۰۸‌- لواط وطی مذکر است ‌چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ‌. ماده ۱۰۹‌- فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد‌. ماده ۱۱۰‌- حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت […]

ادامه مطلب »

<!--:en-->Lesbian<!--:-->

Lesbian

۱۰ تیر ۱۳۹۰ | ۰ دیدگاه

Lesbian is a term most widely used in the English language to describe sexual and romantic desire between females.[1] The word may be used as a noun, to refer to women who identify themselves or who are characterized by others as having the primary attribute of female homosexuality, or as an adjective, to describe characteristics […]

ادامه مطلب »