راهنمای مشاوره به اقلیت‌های جنسی ویژه روانپزشکان، روانشناسان و مشاوران

محدودیت‌های موجود در جامعه ما برای شکل‌گیری یک گفتمان انسان‌محور و فرای مناسبات جنسیت‌زده کنونی باعث می‌شود که ما متخصصینی که این مجموعه را گردآوری و تهیه کرده‌ایم، از ذکر نام خود صرفنظر کنیم ما امیدواریم شما علاقه‌مندان، همکاران و همه اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران بدون هیچ پیش‌قضاوتی، مفاد آن را دنبال کرده … ادامه خواندن راهنمای مشاوره به اقلیت‌های جنسی ویژه روانپزشکان، روانشناسان و مشاوران