بایگانی برای آذر, ۱۳۹۵

خطر‌های همجنس‌گراهراسی

خطر‌های همجنس‌گراهراسی

۱۷ آذر ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه

واژه همجنس‌گراهراسی اولین بار در سال ۱۹۷۲ توسط جرج وینبرگ توصیف شد. وی همجنس‌گراهراسی را یک ترس و تنفر غیرمنطقی و عدم تحمل نزدیک بودن به افراد همجنس‌گرا توصیف کرد. در طول سال‌ها تعریف این واژه کمی دگرگون شد و ابعاد تازه‌ای به آن افزوده شد. یکی از نشانه‌های همجنس‌گراهراسی وجود قوانین جرم‌انگاری روابط بین […]

ادامه مطلب »