نوشته‌ها

جمهوری اسلامی به جرم‌انگاری روابط همجنسگرایانه ادامه می‌دهد

جمهوری اسلامی نپذیرفت به مجازات افراد به دلیل داشتن روابط همجنسگرایانه پایان دهد

/
شش رنگ، 21  اسفند 1398: علیرغم خواست چندین کشور، جمهوری اسلامی نپذیرفت…
اکتویست کای کول‌کس پرچم رنگین‌کمان را در داد‌گاه عالی بوتسوانا برافراخت.

جرم‌زدایی از همجنسگرایی، برچیدن یک قانون استعماری و جشن اقلیت‌های جنسی در بوتسوانا

/
دادگاه عالی بوتسوانا، امروز یازده جون مصادف با ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، …