نوشته‌ها

طرح هم‌جنس‌گرا هراسی از شاتراستاک

افزایش جرم و جنایت علیه هم‌جنس‌گرایان و ترنس‌ها در انگلیس و ولز

/
تعداد جرم و جنایات به خاطر هم‌جنس‌گراستیزی در کشورهای انگلیس و ولز افزایش یافته‌…