نوشته‌ها

شکنجه و قتل فعال حقوق اقلیت های جنسی در کامرون

پیکر بی جان فعال حقوق ال جی بی تی کامرونی که مورد شکنجه قرار گرفته بود 15…