تغییر مدارک ترنسجندرها به شرط عقیم‌سازی در ژاپن

دیوان عالی ژاپن این هفته به طرحی رای داد که تغییر جنسیت ترنسجندرهای این کشور در مدارک شناساییشان را منوط به عقیم‌سازی آنان می‌کند. دیوان اذعان داشت که این قانون نشانگر تغییر ارزش‌های اجتماعی بوده اما این قاعده، قانون اساسی است. بدین ترتیب ترنسجندرهایی که خواهان تغییر مدارک شناسایی خود هستند، می‌بایست اندام تولیدمثلی را … ادامه خواندن تغییر مدارک ترنسجندرها به شرط عقیم‌سازی در ژاپن