ازدواج همزمان چهل زوج همجنس در برزیل

لحظه‌ی بوسیدن چهل زوج همجنس در سائوپائولوی برزیل پیروزی ژایر بالسونارو، در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر امسال در برزیل، موجب هراس زوج‌های همجنس در این کشور شد. بسیاری از آنها تاریخ ازدواج خود را به تعجیل انداخته و یا سریعتر تقاضای ازدواج کرده‌اند. همچنین 40 زوج همجنس در شانزدهم دسامبر به شکل گروهی جشن ازدواجی … ادامه خواندن ازدواج همزمان چهل زوج همجنس در برزیل