تایوان: رفراندوم علیه رفراندوم؛ برابری ازدواج در گرو آراء

در روز شنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸،  در بیش از ۱۳۰ هزار نفر در تایوان در حمایت ازاقلیت‌های جنسی در راهپیمایی افتخار شرکت کردند. این راهپیمایی شاهد شعارها و مباحثه‌های فراوانی در خصوص رفراندوم‌های آتی در تایوان بود. قرار است به زودی در تایوان رفراندوم‌هایی در ارتباط با جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌آی برگزار شود، برخی در حمایت و … ادامه خواندن تایوان: رفراندوم علیه رفراندوم؛ برابری ازدواج در گرو آراء