ده‌ها هزار نفر در اسرائیل در اعتراض به تبعیض علیه هم‌جنس‌گرایان در حق "اجاره رحم" به خیابان آمدند

در روز یکشنبه ۲۲ جولای ۲۰۱۸، هزاران نفر در اعتراض به تصویب قانون جدید اجاره رحم در اسرائیل به تظاهرات پرداختند. قانون جدید، اجاره رحم با کمک‌هزینه دولت را که پیشتر تنها شامل زوج‌های غیرهمجنس می‌شد به زنان مجرد تعمیم داد. اما مردان مجرد و زوج‌های هم‌جنس در نسخه جدید قانون از این حق محروم … ادامه خواندن ده‌ها هزار نفر در اسرائیل در اعتراض به تبعیض علیه هم‌جنس‌گرایان در حق "اجاره رحم" به خیابان آمدند