نوشته‌ها

ارشام پارسی در دادگاه

انتشار حکم فارسی محکومیت آرشام پارسی در اولین سالروز دادگاه تورونتو

شش رنگ، 16 ژانویه 2019، 26 دی 1397: سال گذشته در چنین روزی و در سرما…

برگزاری روز جهانی مقابله با تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی در جامعه ایرانی تورنتو

  شهروند ـ فرح طاهری: روز ۱۷ می روز جهانی مقابله با تبعیض عل…

اعتراض بیش از ۱۰۰ کنشگر حوزه‌های مختلف به کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان

اعتراض بیش از ۱۰۰ کنشگر حوزه های مختلف به کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنا…

همبستگی در تقابل با گفتمان شکاف

اعلام موضع شادی امین در مورد فیلم "زیر تیغ جنسیت" طی روزهای…

تزهایی در باب زندگی سیاسی کوییرهای ایرانی

مقدمه: بهمن-اسفند 1393 جمهوری اسلامی اقدام به تهدید و احضار هم…