قدرت و لذت

۸ خرداد ۱۳۹۲ | ۰ دیدگاه

قدرت و لذت

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن:آدرﯾﺎن رﯾﭻ و اودری ﻟﺮد

قدرت و لذت

ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺷﺎدی اﻣﯿﻦ

ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﻌﺎر: ﻫﺎﯾﺪه ﺗﺮاﺑﯽ

ﺗﺎﯾﭗ: زﻫﺮاﻋﺰﯾﺰآﺑﺎدی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ

ﻃﺮح ﺟﻠﺪ: آژﯾﻦ

ﭼﺎپاول، ۲۰۰۶

ﺗﯿﺮاژ ۵۰۰ ﻧﺴﺨﻪ

ﭼﺎپ: ﺑﺎﻗﺮﻣﺮﺗﻀﻮی، آﻟﻤﺎن/ ﮐﻠﻦ

ﻧﺸﺮآﯾﺪا

برچسب‌ها:

دسته: ادبیات, داستان و شعر, منابع, کتابخانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *