نوجوانان LGBT بیشتر در معرض خطر اقدام به خودکشی قرار دارند

  بنا به پژوهشی که اخیرا صورت گرفته است، یک نفر از هر چهار نوجوان ۱۲ تا ۱۴ ساله که خودکشی می‌کنند، LGBT هستند. این تحقیق که توسط جفری ریم از دانشگاه آدلفی صورت گرفته است، نوجوانان LGBT را بیشتر در معرض خطر خودکشی گزارش داده است. تحقیق که داده‌های ده هزار خودکشی را مورد … ادامه خواندن نوجوانان LGBT بیشتر در معرض خطر اقدام به خودکشی قرار دارند