فرمانده کل ارتش هند: همجنسخواهان جایی در ارتش ندارند!

فرمانده کل ارتش هند بیپین راوات می‌گوید: «علی‌رغم جرمزدایی از همجنسگرایی در سال گذشته، نیروهای مسلح این کشور آماده خدمت آنان نیست». او ادامه می‌دهد: ما نه غربی شده‌ایم و نه مدرن. موضوع LGBT برای ما پذیرفته نشده است. این سخنان در حالی است که بنا به رای دادگاه عالی هند، از همجنسگرایی جرمزدایی شده … ادامه خواندن فرمانده کل ارتش هند: همجنسخواهان جایی در ارتش ندارند!