نقض حقوق “کودکان اقلیت جنسی” توسط ایران در گزارش دبیرکل سازمان ملل

بی‌زاری درمانی در ایران، در گزارش جدید دبیر کل سازمان ملل: آنتونیو گوتورش، دبیر کل سازمان ملل در اولین گزارش سالانه خود از وضعیت ایران به نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی پرداخته است. این گزارش که در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر ارائه شده است، به وضعیت حقوق بشر در ایران در … ادامه خواندن نقض حقوق “کودکان اقلیت جنسی” توسط ایران در گزارش دبیرکل سازمان ملل