تونس: رادیوی ویژه اقلیت‌های جنسی آغاز به کار کرد

راه اندازی یک ایستگاه رادیوی ال‌جی‌بی‌تی در کشوری که قانون اساسی آن همچون سایر دول عرب بر مبنای قوانین شریعت بوده- و همجنس‌گرایی در آن هنوز جرم است- جرئت زیادی می‌خواهد. با این همه این کاری است که یک گروه اقلیت جنسی در تونس انجام داده‌اند. رادیو «شمس راد» اولین رادیوی ال‌جی‌بی‌تی در تونس است … ادامه خواندن تونس: رادیوی ویژه اقلیت‌های جنسی آغاز به کار کرد