علیه پزشکینه کردن ترنس: جرم‌زدایی از هویت‌های جنسی و جنسیتی

«عمل جراحی تغییر جنسیت که در ایران انجام می دهند واقعا جنایت است.» این صحبت آکان، ترنسجندر زن به مرد، است که تجربه‌ی تبعیض و و خشونت در زندگی روزمره‌ در دبیرستانی در سنندج را داشته است. آکان که نمی‌خواهد هرگز او را یک دختر صدا کنند، می‌گوید عمل‌های جراحی تغیییر جنسیت و صدور مدارک … ادامه خواندن علیه پزشکینه کردن ترنس: جرم‌زدایی از هویت‌های جنسی و جنسیتی