توسعه حقوق انسانی پناهندگان اقلیت جنسی حاضر در ترکیه

            توسعه حقوق انسانی پناهندگان اقلیت جنسی حاضر در ترکیه سازمان کائوس GL با همکاری مشترک با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی برای پناهندگان اقلیت جنسی در کشور ترکیه کرده است. این دوره‌های آموزشی درباره حقوق و وظایف قانونی، سلامت جنسی و دوره گذار افراد … ادامه خواندن توسعه حقوق انسانی پناهندگان اقلیت جنسی حاضر در ترکیه