جامعه ی روانپزشکان لبنان همجنسگرایی را از ردیف بیماری ها خارج کرد

  جامعه ی روانپزشکی لبنان اعلام کرد که همجنسگرایی یک بیماری روانی نیست، بر این اساس؛ همجنسگرایی به خودی خود موجب نقص در قوه ی قضاوت، ثبات شخصیتی، مسئولیت پذیری یا مهارت های اجتماعی و حرفه ای نمی شود. در ادامه ی این اعلامیه آمده است که: “این فرضیه که همجنسگرایی نتیجه ی مسائل خانوادگی … ادامه خواندن جامعه ی روانپزشکان لبنان همجنسگرایی را از ردیف بیماری ها خارج کرد